Ceník

Přihláška do MŠ100 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz300 Kč
Rozšíření řidičského průkazu100 Kč
Přihláška do učebního oboru na SŠ a VŠ100 Kč
Potvrzení na sportovní akce100 Kč
Potvrzení na ostatní akce100 Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory100 Kč
Brigády, potravinářský průkaz100 Kč
Nastřelení náušnic (vč. náušnic)500 Kč
Potvrzení do zahraničí bez vyšetření100 Kč
Vystavení náhradního dokladu100 Kč
Komplexní vyšetření dítěte na žádost rodičů300 Kč
Rychlý test na vyšetření streptokoka A ve výtěru z hrdla150 Kč
Kopírování – strana A410 Kč
Ceník poskytnutých zdravotních nebo administrativních služeb, které přímo nesledují léčebný účel a jsou konány na vyžádání právnické či fyzické osoby. Tyto výkony NEJSOU hrazeny pojišťovnou.