Ceník

Potvrzení přihlášky do MŠ 100 Kč
Potvrzení přihlášky na střední a vysokou školu 200 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akci  (tábory, školy v přírodě aj.)
  • do týdne
200 Kč
  • do 3. dnů (nelze na počkání)
400 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu (ne výkonnostní) 200 Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti k žádosti o řidičský průkaz 500 Kč
Potvrzení pro studium do zahraničí vystavené v cizím jazyce 300 Kč
Vystavení kopie očkovacího průkazu 200 Kč
Výpis ze zdr. dokumentace na žádost pacienta  (sportovní prohlídky, brigády)
  • do týdne
300 Kč
  • do 3. dnů (nelze na počkání)
400 Kč
Vyplnění návrhu na ozdravovnu, lázně 200 Kč
Vyplnění lékařské zprávy pro pojistnou událost 400 Kč
Potvrzení o neúčasti v MŠ 100 Kč
Potvrzení či zpráva pro účely soudního řízení 250 Kč
Potvrzení pro storno zájezdu 300 Kč
Potvrzení pro odklad školní docházky 100 Kč
Nastřelování náušnic (včetně náušnic)
  • kytička
750 Kč
  • pecička
650 Kč
Komplexní vyšetření nepojištěného dítěte 900 Kč
Kopírování lékařských zpráv a dokumentace (cena za stranu) 5 Kč
Ceník poskytnutých zdravotních nebo administrativních služeb, které přímo nesledují léčebný účel a jsou konány na vyžádání právnické či fyzické osoby. Tyto výkony NEJSOU hrazeny pojišťovnou.