Ceník

Přihláška do MŠ 100 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 300 Kč
Rozšíření řidičského průkazu 100 Kč
Přihláška do učebního oboru na SŠ a VŠ 100 Kč
Potvrzení na sportovní akce 100 Kč
Potvrzení na ostatní akce 100 Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory 100 Kč
Brigády, potravinářský průkaz 100 Kč
Nastřelení náušnic (vč. náušnic) 500 Kč
Potvrzení do zahraničí bez vyšetření 100 Kč
Vystavení náhradního dokladu 100 Kč
Komplexní vyšetření dítěte na žádost rodičů 300 Kč
Rychlý test na vyšetření streptokoka A ve výtěru z hrdla 150 Kč
Kopírování – strana A4 10 Kč
Ceník poskytnutých zdravotních nebo administrativních služeb, které přímo nesledují léčebný účel a jsou konány na vyžádání právnické či fyzické osoby. Tyto výkony NEJSOU hrazeny pojišťovnou.