Očkování

Povinná očkování

Do povinných očkování (státem hrazených) patří:

Očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, H. influenzae typu B, hepatitidě B, dětské přenosné obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, volitelně proti pneumokoku.

Nepovinná očkování

Informace o možnostech nepovinného očkování:

  • Od 9. týdne věku Pneumokoková vakcina (hradí pojišťovna pouze, je-li očkování ukončeno do 7 měs. všechny 3 dávky).
  • Rotavirová vakcina od 6. týdne věku.
  • Meningokoková vakcina od 2 měsíců věku, meningokok A,C,Y, W135. Nyní je možné očkovat již i meningokok B!!!
  • Žloutenka A od 1 roku.
  • K vakcině: splaničky, příušnice, zarděnky (Priorix) existuje volitelná vakcina s planými neštovicemi (Priorix Tetra). Plané neštovice od 9. měsíců.
  • Klíšťová encefalitida od 1. roku, doporučeno kolem 5 let.
  • Očkování proti HPV (rakovina děložního čípku, karcinom jícnu apod.) hrazeno pojišťovnou pro dívky i chlapce mezi 13. až 14. rokem věku.
Je zrušeno povinné testování a přeočkování proti TBC –  již se neprovádí očkování proti TBC v porodnici, očkují se jen rizikové skupiny dětí. Je možné očkovat proti Pneumokoku na žádost rodičů bez úhrady! (doplatek 600 Kč je na vakcinu Prevenar 13, vakcina Synflorix zcela zdarma), podmínkou je podání všech tří základních dávek do 7. měsíce věku dítěte. Očkování je velmi doporučeno.

Důležité rady

PO OČKOVÁNÍ

Po každém očkování nutno čekat v čekárně 30 minut !!! Prosíme dodržujte tuto ochrannou dobu, děkujeme.